وقتی که شما برای حمل و نقل روزمرتان از خودرو استفاده می کنید، می توان به آسانی وسیله نقلیه خود را دربین راه شارژ کنید.
با اینحال زمانی که دوچرخه سواری می کنید احتمال اینکه در برخی مسیرها با موانعی برخورد کنید وجود دارد. اما این وسیله
که برای طی طریق با دوچرخه طراحی شده است برای حرکت در مسیرهای هموارتر مناسب است…
به گزارش حامد پی سی و به نقل نام دارد، در واقع یک از بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران، این دستگاه که Energysport
ژنراتور تولید کننده انرژی برق است با رکاب زدن سبب تولید برق می شود و انرژی لازم
برای گجتی که همراه شماست مانند تلفن همراه، آیفون، iPad یا
هر گجتی را فراهم می آورد.

منبع: hamedpc.com.www