هفته دوچرخه , بزرگترین رویداد دوچرخه سواری ملی انگلیس است . از 13 تا 21 ژوئن , دوچرخه سواری های سازمان یافته , مسابقات  وخیلی از فعالیت های وابسته به  دوچرخه در سراسر انگلیس رخ میدهد و بسیاری از این رویداد ها رایگان است .

 

http://www.lcc.org.uk/index.asp?PageID=1365

جمع آوری و تهیه مطالب : ره آسا دیاموند