• اين سيستم امكان تجهيز دوچرخه‌هاي معمولي را به پيشرانة الكتريكي با قابليت تنظيم سرعت و با برد و سرعت مناسب فراهم مي‌نمايد.

• سرعت بدون ركاب زدن 25كيلومتر در ساعت با ركاب زدن تا 35 كيلومتر در ساعت

• مسافت قابل پيمايش با يك شارژ بدون ركاب زدن شهري 20كيلومتر ، جاده 50 كيلومتر

• مدت زمان شارژ باتري 3-4 ساعت

• قابليت نصب آسان بر كلية دوچرخه‌هاي معمولي از سايز 20 تا 28 با هر سبك تنه اعم از كمك‌فنر دار ، ساده ، دنده‌اي ، كورسي ، كوهستان و شهري

• قابليت باز و بسته كردن سريع و راحت مجموعه روي كلية مدل‌هاي دوچرخة شناخته شده

• جمع شدن مشخصه‌هايي از جمله سبكي ، كم حجم بودن ، استحكام ، و ارائة عملكرد ديناميكي مناسب از يك طرف و تطابق‌پذيري با تنوع وسيعي از مدلهاي دوچرخه

فرستنده مطلب: رکاب شهر تیوا