دو جوان آفریقای جنوبی برای صرفه جویی در هزینه های خود با دوچرخه از ژوهانسبورگ به مکه مکرمه مشرف می شوند.

به گزارش خبرنگار اعزامی واحد مرکزی خبر در مدینه منوره به نوشته روزنامه عکاظ این دو زائر جوان از شهر ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی با دوچرخه به طرف مکه به راه افتادند تا برای ادای مناسک حج در این شهر حاضر شوند.

این دو جوان آفریقایی بعد از گذراندن هزاران کیلومتر از آفریقای جنوبی دیروز خود را به شهر تبوک رساندند.

جوانان سفر خود را هشت ماه و بیست و دو روز پیش شروع کرده و در این مدت فقط دوهزار دلار هزینه کرده اند.

منبع: روزنامه عکاظ

فرستنده مطلب: رکاب شهر تیوا