یادگیری دوچرخه سواری در بچه ها نخستین قدم به سوی مستقل شدن است. زمانی که بچه ای یاد گرفت چگونه دوچرخه سواری کند، دوچرخه دیگر برای او یک وسیله تفریح و حتی وسیله نقلیه ای به حساب می آید که او را به پارک یا خانه دوستانش می برد. دانش آموزانی که به جای استفاده از سرویس مدارس یا تاکسی، دوچرخه را انتخاب می کنند در واقع به سلامت خود کمک کرده اند. عدم استفاده از اتومبیل به کاهش بار ترافیک کمک می کند و موجب می شود همه مردم به موقع به محل کار خود برسند.

خیلی مهم است که مادران بدانند حس استقلال طلبی در فرزندانشان مسوولیت پذیری را هم به همراه می آورد. والدین باید به فرزندان خود آموزش دهند که راندن دوچرخه مستلزم «شناخت قوانین جاده ها» است، بخصوص اگر دانش آموزان مجبور شوند از یک خیابان و اتوبان برای رانندگی یا دوچرخه سواری استفاده کنند.

خطر همیشه در کمین دوچرخه سواران است. هر ساله در کالیفرنیا چیزی حدود دو هزار دانش آموز به خاطر استفاده از دوچرخه به عنوان وسایل نقلیه، جراحت های عمیقی می بینند. این آمار تکان دهنده مسوولان کالیفرنیا و بسیاری از شهرهای دیگر را بر آن داشت که برای دانش آموزان زیر ۱۸ سال قوانین بسیار سخت و جدی در مورد استفاده از دوچرخه به عنوان یک وسیله نقلیه تعیین کنند.

به عنوان مثال یکی از این قوانین که اجرای آن ضرورت دارد استفاده از کلاه ایمنی است. در هر جامعه ای مدرسه می تواند نقش بسیار مهمی در آموزش مسائل مختلف به دانش آموزان داشته باشد.

ترجمه: آزاده هاشمی

روزنامه کارگزاران