از نكات مهم درباره ايمني استفاده از دوچرخه مطلع شده و آنها را به كودكتان بياموزيد

قبل از اينكه كودكتان بخواهد از دوچرخه به عنوان يك وسيله تفريحي در روزهاي تعطيل استفاده كند لازم است از نكات مهمي درباره ايمني استفاده از دوچرخه مطلع شده و اين نكات را به كودكتان نيز بياموزيد.

به گزارش سرويس بهداشت ودرمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براي اين منظور بايد فرزندتان را به وسايل ايمني مانند كلاه ايمني مجهز كرده و درباره دانش اوليه مربوط به ايمني دوچرخه با او صحبت كنيد.

در همين رابطه صندوق بين‌المللي دوچرخه‌سواري در امريكا توصيه‌هايي را ارائه كرده كه به قرار زير است:

– هميشه كلاه ايمني به سر داشته باشيد.

– هرگز در جاده يا خيابان شلوغ دوچرخه سواري نكنيد و هميشه در پياده رو دوچرخه سواري كنيد.

– قبل از عبور از هر تقاطعي ابتدا توقف كرده و به دقت همه جهات را از نظر وجود خودرو كنترل كنيد.

– با وجودي كه از پياده‌رو مي‌رويد هميشه در يك مسير حركت كرده و از تمام علائم جاده پيروي كنيد.

– سعي كنيد در تمام مدت دوچرخه‌سواري با هر دو دست دسته‌هاي دوچرخه را بگيريد.

– هرگز در شب دوچرخه‌سواري نكنيد و حتي به هنگام روز لباس با رنگ روشن به تن كنيد.