قلب اندام بسيار حساسي است که کارهاي مهم و حياتي را انجام مي دهد . سلامت قلب ، زندگي انسان را دوام بخشيده و او را دراجراي کارهاي روزانه، توانمند و شاداب مي کند .
زندگي ماشيني امروز، آلودگي هوا، کم تحرکي و تغذيه نامناسب، خطرهاي بي شماري براي قلب دارند و قربانيان بسياري نيز گرفته اند. ورزش اگر به اندازه ، با برنامه و منظم باشد ، عاملي مهم براي تقويت قلب است. ورزش ، قلب را نيز مانند ديگر اعضاي بدن نيرومند مي کند.  

همان اندازه که ديواره هاي قلب بر اثر ورزش قوي تر مي شوند، خون را هم خيلي بهتر به جريان انداخته و آن را در بدن به جريان مي اندازد، در نتيجه اکسيژن کافي به عضلات بدن رسيده و آنها هم با قدرت بيشتري کار مي کنند
زماني که اکسيژن بيشتري دريافت کنيد، بيشتر احساس شادي کرده و انرژي بيشتري خواهيد داشت . اگر به انرژي زيادي نياز داريد ، قدر اين قلب را بدانيد.

تمرين هاي تنفسي ، از انواع ورزش هايي است که هواي بيشتري را به ريه هاي وارد کرده و بهترين تمرين براي تقويت قلب خواهد بود. پياده روي تند، پرش در جا، شنا، دوچرخه سواري، طناب بازي ، اسکي و قايقراني از جمله ورزش هاي مخصوص براي تقويت قلب است .

قلب سالم و متناسب ، خوب کار کرده و مي تواند خون را به آرامي در بدن به جريان بيندازد ، چرا که اين قلب قوي و پرتوان است ، ولي قلب ضعيف که نارسا و مريض است ، عمل به جريان انداختن را ضعيف انجام داده و کم کم تنبل مي شود. بهترين دارو براي تقويت قلب و کاهش اين نارسايي ها ، انجام تمرين هاي ورزشي مناسب است.

وقتي فرد ورزش مي کند ؛ قلب، خون را با سرعت بيشتري به جريان مي اندازد .پس از خوردن غذا، خون بيشتري به طرف معده سرازير شده ، که به عمل هضم غذا کمک کند. بنابراين دراين هنگام بايد فعاليت بدني کمتر باشد . اگر در اين زمان که خون بيشتري به سمت معده جريان دارد، ورزش کنيد، به قلب چندين برابر فشار وارد مي شود . البته قدم زدن پس از غذا مفيد بوده و باعث هضم سريع غذا مي شود.

 

منبع: http://www.aryanews.com/Lct/fa-ir/News/20111106/20111106081915725.htm