این وسیله در انواع سه چرخ و چهار چرخ طراحی‌ گردیده است و شامل صندلی‌ در قسمت عقب فضای میانی‌ و فرمان در جلو می‌ باشد.در بعضی‌ از نمونه ها نیز سبدی در جلو فرمان و پشت یا کنار صندلی‌ تعبیه گردیده است.در دو مدل محور متحرک جلو و محور متحرک عقب طرحی‌ میگردند.نمونه های محور جلو معمولا برای مصرف در فضای بسته و داخل منزل مناسب میباشد و وزن کمتری را نصبت به مدل محور عقب تحمل می‌کند این میزان معمولا تا ۱۱۵ کیلوگرم میباشد.نمونه های محور عقب برای کاربرد های خارج از منزل نیز مناسب میباشد و تا وزن ۱۶۰ کیلوگرم و حتی‌ تا ۲۳۰ کیلوگرم را نیز در نمونه هایی‌ تحمل دارند.موتور این وسیله نیرو خود را از یک یا دو باطری با قبلیت شارژ که در زیر صندلی‌ قرار دارد تامین می‌کند.
اسکوتر همانند یک موتورسیکلت دارای کلید خاموش روشن،عقربه سرعت سنج،پدال گاز دسته فرمانی‌ یا پایی‌،ترمز امنیتی‌،کمربند ایمنی‌،چراغ و سایر میباشد که این امکانات با توجه به مدل و کارخانه سازنده متفاوت میباشد.امکانات بیشتر به منزله نرخ بیشتر اسکوتر میباشد.
این وسیله هم توسط معلولین و هم کهنسالان و هم کسانی‌ که توانایی‌ های ضعیف جسمی‌ دارند مورد استفاده قرار میگیرد و باعث میگردد این افراد هرچه راحت تر به امور روزانه داخل و خارج از منزل خود برسند.ولی‌ متاسفانه به دلیل گرفتن تحرک و فعالیت بدنی‌ از فرد باعث ضعیفتر شدن هرچه بیشتر فرد میگردد.
از دیگر مشکلات و ضعف های این وسیله میتوان به کف بسیار پایین آن در بسیار از نمونه ها اشاره کرد که قابلیت حرکت در سطح های غیر یک دست را میگیرد.اندازه بزرگ پهنا و طول این وسیله میتواند باعث ایجاد مشکل و سختی‌ در چرخش چرخش ها و جابجایی‌ در مکان های تنگ گردد.
در بسیار از موارد تهیه این وسیله به صورت آزاد بایستی‌ صورت گیرد و بیمه های دولتی‌ و خصوصی‌ آن را پذیرا نمیباشد که هزینه بالایی‌ را تحمیل می‌کند.

این وسیله در کانادا مورد استفاده میباشد و بنا بر قانون مالکین اماکن عمومی‌ موظف هستند شرایطی‌ را فراهم کنند که مسیر قبل استفاده برای ویلچر سوار ها یا اسکوتر ران ها و یا کمک راهرو دارها فراهم باشد.

بد نیست که بدانید اولین اسکوتر در سال ۱۹۶۸ و توسط الن ثییمی‌ ساخته شد.

همچنین این وسیله را با ویلچر های خود رو اشتباه نگیرید.ویلچر خودرو کاملا یک ویلچر میباشد که بر روی دسته آن یک کنترل خلبانی‌ دارد و بوسیله آن کنترل میشود.تفاوت این دو وسیله در این میباشد که ویلچر خود رو از اسکوتر کوچکتر بوده و قسمت میانی‌ و فرمان جلو را دیگر ندارد.اسکوتر به دلیل داشتن سبد و همچنین فضای میانی‌ راحتی‌ بیشتری را ایجاد می‌کند و همچنین فرمان جلو میتواند به عنوان یک سپر از فرد محافظت کند.ولی‌ پیاده و سوار شدن در اسکوتر برای معلولین میتوند مشکلتر باشد.