وقتي که شما براي حمل و نقل روزمرتان از خودرو استفاده مي کنيد، مي توان به آساني وسيله نقليه خود را دربين راه شارژ کنيد.

با اينحال زماني که دوچرخه سواري مي کنيد احتمال اينکه در برخي مسيرها با موانعي برخورد کنيد وجود دارد. اما اين وسيله که براي طي طريق با دوچرخه طراحي شده است براي حرکت در مسيرهاي هموارتر مناسب است.

اين دستگاه که در واقع يک ژنراتور توليد کننده انرژي برق است با رکاب زدن سبب توليد برق مي شود و انرژي لازم براي گدجتي که همراه شماست مانند تلفن همراه، آيفون، iPad يا هر گدجتي را فراهم مي آورد.
نام تجاري اين گدجت Energysport مي باشد.

منبع
www.itexperts.ir