مقدمه :

یک اسکیت در پای اسکیت سوار داخل شهری، وسیله نقلیه هشت چرخه ای است که از آن جهت جابجایی در بسیاری نقاط شهری و انجام امور زیادی، از گردش های درون شهری گرفته تا رفتن به مدرسه و یا حتی محیط کار، استفاده می شود.

استفاده از اسکیت به عنوان یک وسیله نقلیه یا اسکیت کردن در خیابان، به تازگی به عنوان یک روش جدید حمل و نقل در جهان مطرح شده است.

لذت بخشی اسکیت کردن در خیابان، وجود مقدار زیادی پیاده روهای مسطح و مناسب به لحاظ کف سازی و پیوستگی و …….. در شهرهای کشورهای پیشرفته ، که استفاده از اسکیت را تسهیل می کنند ، و امکان استفاده از اسکیت جهت بسیاری از اهداف سفر، دلایلی هستند که به گسترش استفاده از اسکیت کمک می کنند. طی دهه گذشته، تعداد اسکیتها و اسکیت بازان در سرتاسر جهان افزایش چشمگیری داشته و این افزایش روند رو به رشدی دارد. همزمان با آن، تمایل مردم جهت اسکیت در نواحی مختلف شهر و گردش با اسکیت در شهرها افزایش یافته است.

از طرفی این افزایش، به رشد فزاینده میزان صدمات و مرگهای ناشی از اسکیت انجامیده و توقع عمومی جهت افزایش امنیت اسکیت بازان در سراسر جهان زیاد شده است.

اسکیت های خطی یا In line skates هنوز در جهان به عنوان یک وسیله نقلیه رایج شناخته نشده اند و شهرداریها امکاناتی را جهت افرادی که تمایل به استفاده از اسکیت جهت جابه جایی های درون شهری دارند فراهم نکرده اند.

ولی امروزه به دلیل افزایش تعداد اسکیت سواران و استفاده از اسکیت در مسیرهای پیاده رو، برنامه ریزان شهری ناچار به طراحی مسیرهایی جهت اسکیت در کنار پیاده روها گشته اند و سعی کرده اند اسکیت را به عنوان یک وسیله نقلیه درون شهری در نظر بگیرند.

همزمان با افزایش میزان بزرگراهها، ایجاد سایر امکانات شهری نیز مورد توجه طراحان شهری قرار دارد که از آن جمله می توان به مسیرهای مناسب اسکیت اشاره کرد. پیاده روهای صاف و هموار با بستر آسفالته و یا موزائیک های صاف مسیر مناسبی جهت اسکیت کردن به شمار می رود ولی خاک، سنگ، ماسه و ضایعات داخل پیاده رو، سبب ایجاد مشکل جهت اسکیت سواران میشوند. همچنین توجه ویژه نسبت به پلهای عابر پیاده، رمپ ها باید مبذول گردد.

 

فرستنده : سيد مصطفي حسيني