یک شركت ژاپني پس از تلاش هاي بسياري توانست ربات نويني را طراحي كند كه مي تواند به آساني و بدون از دست دادن تعادل به دوچرخه سواري بپردازد.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از خبرگزاری موج، يك شركت ژاپني براي اولين بار توانست رباتي بسازند كه قادر است دوچرخه سواري كند و به آساني سرعت و تعادل خود را حفظ كند علاوه بر اين ، ربات مذكور مي تواند حتي بر روي مكان هاي بسياري باريك نير دوچرخه را براند. اين ربات در نمايشگاه فناوري هاي پيشرفته سال جاري به نمايش گذاشته شده است.
لازم به ذكر است اين شركت نسخه اوليه اين ربات دوچرخه سوار را در سال 1990 طراحي كرده بود اما ربات جديد پيشرفته تر بوده و حتي زماني كه مي خواهد از حركت باز بايستند نيز كنترل خود را از دست نداده و به زمين نمي افتند و مي تواند سرعت و تعادل خود را به آساني كنترل كند. اين دوچرخه سوار مي تواند بر روي نوار 2 سانتيمتري نيز حركت كند و يا بر روي ان توقف كند.
هدف اصلي سازندگان اين ربات ،ارائه دستگاهي بوده است كه بتواند به آساني تعادل خود را حفظ كند و كاري را انجام دهد كه انسانها به راحتي از پس آن بر نمي آيند. مهندسين و طراحان اين ربات يك حسگر متعادل كننده را در اين ربات نصب كرده اند كه قادر است تغيير و اندازه زواياي مختلف و خميدگي هاي محيط اطراف را تشخيص دهد و سپس آن اطلاعات را به دستگاه كامپيوتري ارسال كرده و در نتيجه تعادل ربات را تنظيم كند.حسگر ديگري در بالاي شكم اين ربات قرار دارد كه نقش اندازه گيري مسافت مي باشد.حركت هاي اين ربات به جلو عقب توسط ارتباط رايانه اي بي سيم مورد كنترل قرار مي گيرد.
گفتني است ،اين ربات 11 پوندي با قد 20 اينچ ، مي تواند در مدت يك ثانيه 76 سانتيمتر را طي كند.

 

سايت منبع