تازه‌ترین رده‌بندی اتحادیه‌ بین‌المللی دوچرخه سواری برای دوچرخه سواران بخش جاده اعلام شد که طی آن مهدی سهرابی از ایران در صدر رکاب‌زنان آسیا قرار دارد

در رده‌بندی جدید اتحادیه‌ بین‌المللی دوچرخه سواری، یوسی آی که تا ‌٢٥ جولای (3 مرداد) اعلام شده است، در بخش رکاب‌زنان جاده‌ آسیا مهدی سهرابی از تیم پتروشیمی تبریز با ‌٦٦/٤٦٦ امتیاز در صدر قرار دارد.

حسین عسگری دیگر رکاب‌زن پتروشیمی تبریز با دو پله صعود در مکان دوم قرار گرفته است. عسگری ‌٣٣/٤٢٦ امتیاز دارد. قادر میزبانی سومین رکاب‌زن پتروشیمی تبریز است که با ‌٣٣/٣١٣ امتیاز مکان سوم را به خود اختصاص داده است.

رده‌بندی دیگر رکاب‌زنان ایران بین ‌٥٠ نفر نخست به شرح زیر است.

‌٦- امیر زرگری از دانشگاه آزاد با ‌٣٣/٢٢٤ امتیاز

‌١٣- عباس سعیدی تنها با ‌٣٣/١٣٣ امتیاز

‌١٧- حسین علیزاده از پتروشیمی تبریز با ‌٦٦/١١٠ امتیاز

‌١٩- رامین مهربانی از دانشگاه آزاد با ‌١٠٠ امتیاز

‌٢٦- احد کاظمی از پتروشیمی تبریز با ‌٦٦/٨٠ امتیاز

‌٢٧- حسین ناطقی از دانشگاه آزاد با ‌٧٦ امتیاز

‌٢٨- فرشاد صالح پور از دانشگاه آزاد با ‌٦٦/٧٤ امتیاز

‌٢٩- رسول براتی از جیانت تایوان با ‌٣٣/٧٤ امتیاز

به گزارش ایسنا، در این رده‌بندی ‌٣٢٨ رکاب‌زن حضور دارند. در رده‌بندی تیم‌های باشگاهی آسیا تیم پتروشیمی تبریز با ‌٩٦/١٨٠٠ امتیاز همچنان صدرنشین آسیاست. دانشگاه ازاد با ‌٩٨/٦٥١ امتیاز در جای دوم قرار دارد. جیانت چین تایپه که دو رکاب‌زن ایرانی در اختیاز دارد با ‌٩٧/٤٨٤ امتیاز در رده سوم است. در رده‌بندی تیم‌های ملی هم ایران با ‌٩٦/٢٠٠٥ امتیاز صدرنشین است. ژاپن با ‌٧٩٠ امتیاز در جایگاه دوم است. در این بخش ‌١٨ کشور حضور دارند

منبع : همشهری آنلاین