36 درصد از شهروندان شهر کپنهاگ دانمارک برای رفت و آمد و حمل و نقل از دوچرخه استفاده می کنند.

بر پایه این گزارش، خیابان‌های شهر کپنهاگ پایتخت کشور دانمارک مملو از دوچرخه و دوچرخه‌سواران است که این امر باعث حاکم شدن آرامش در این شهر شده است.

در واقع در این شهر، نه رانندگان خودروها بلکه این دوچرخه‌سوارها هستند که قانون وضع می کنند و در این راه می توانند از حمایت کامل شهرداری این شهر برای وضع قوانین بیشتر به نفع خودشان حساب کنند.

مسئول طرح تغییرات آب و هوایی در شهرداری کپنهاگ می گوید: 36 درصد از شهروندان کپنهاگ هر روز از دوچرخه‌های خود برای رفتن به محل کار یا تحصیل استفاده می کنند و برنامه ما این است که این رقم را به 50 درصد برسانیم. این درحالی است که روز به روز بر شمار اتوبوس های عمومی، خودروهای برقی یا هیدروژنی نیز در پایتخت دانمارک افزوده می شود.

 

 

سايت منبع