ایمنی

قبل از اينكه فرزندانتان بخواهد از دوچرخه به عنوان يك وسيله تفريحي در روزهاي تعطيل استفاده كند لازم است از نكات مهمي درباره ايمني استفاده از دوچرخه مطلع شده و اين نكات را به فرزندانتان نيز بياموزيد.

به گزارش سلامت نیوز، براي اين منظور بايد فرزندتان را به وسايل ايمني مانند كلاه ايمني مجهز كرده و درباره دانش اوليه مربوط به ايمني دوچرخه با او صحبت كنيد.

در همين رابطه صندوق بين‌المللي دوچرخه‌سواري در امريكا توصيه‌هايي را ارائه كرده كه به قرار زير است:

– هميشه كلاه ايمني به سر داشته باشيد.

– هرگز در جاده يا خيابان شلوغ دوچرخه سواري نكنيد و هميشه در پياده رو دوچرخه سواري كنيد.

– قبل از عبور از هر تقاطعي ابتدا توقف كرده و به دقت همه جهات را از نظر وجود خودرو كنترل كنيد.

– با وجودي كه از پياده‌رو مي‌رويد هميشه در يك مسير حركت كرده و از تمام علائم جاده پيروي كنيد.

– سعي كنيد در تمام مدت دوچرخه‌سواري با هر دو دست دسته‌هاي دوچرخه را بگيريد.

– هرگز در شب دوچرخه‌سواري نكنيد و حتي به هنگام روز لباس با رنگ روشن به تن كنيد.

 

سايت منبع