مسابقات استقامت یک مرحله ای
این نوع مسابقه ها به مسافت 180 کیلومتر تا 250 کیلومتر در جاده انجام می شود که می  تواند بصورت انفرادی یا تیمی باشد. معمولترین این مسابقات 180 تا 250 کیلومتر انفرادی، 100 کیلومتر تایم تریل تیمی، 180 کیلومتر تیمی، دور امتیازی و 70 کیلومتر زنان می باشد.

مسابقات چند مرحله ای جاده (تور)
از رایج ترین و محبوب ترین مسابقات دوچرخه سواری در جاده، مسابقات تور است که در چند مرحله انجام می شود. میانگین مسافت برای هر مرحله حدود 155 کیلومتر است.

مسابقات دوچرخه سواری رشته های سرعت (مسابقات پیست)
مسابقات پیست، رشته هایی از مسابقات دوچرخه سواری است که در استادیوم های مخصوص برگزار می شود. اندیشه ایجاد چنین استادیوم هایی، از آنجا بروز کرد که مردم از تماشای مسابقاتی که در جاده برگزار می شد و دوچرخه سواران به سرعت از مقابل آنها می گذشتند، احساس رضایت نمی کردند. آنها می خواستند این امکان را داشته باشند که در مکانی بنشینند و به تماشای رقابت های دوچرخه سواران بپردازند. استادیوم های مخصوص دوچرخه سواری را ولودروم (Veloderome) می گویند. پیست ولودروم،‌ سطحی است که نسبت به سطح افق 33 درجه شیب دارد. ولودروم دوچرخه سواری در ایران در مجموعه ورزشی آزادی قرار دارد که از بهترین های دنیاست.
در پیست، این رشته از مسابقات اجرا می شود:
یک کیلومتر تایم تریل انفرادی که در آن، دوچرخه سوار در مسیر خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت رکاب می زند.
200 متر سرعت انفرادی.
یک کیلومتر سرعت انفرادی.
4 کیلومتر تعقیبی انفرادی.
دور امتیازی انفرادی.
200 متر سرعت بانوان.
4 کیلومتر تعقیبی تیمی.