پارامتر های مهم در این پارکینگ ها عبارتست از :
– امنیت و ايمني
– سهولت دسترسی و خروج
– حفاظت در شرایط مختلف آب و هوایی

براي حفاظت از دوچرخه ها بايد مكان پاركينگ آنها به گونه اي باشد كه امكان صدمه خوردن توسط خودروها نباشد و در مسير عبور عابرين نيز قرار نداشته باشد.
در نزديكي ورودي اصلي ساختمان بوده و نور و ديد كافي داشته باشد .


حداقل تعداد پاركينگ مورد نياز براساس نوع كاربري مناطق در جدول زير آمده است.

نوع

حداقل تعداد پاركينگ دوچرخه

مدرسه راهنمايي و دبيرستان

10% دانش اموزان + 3 درصد كارمندان.

كالج و دانشگاه

6% دانشجويان و  3% كارمندان.

اتحاديه ها

يك فضا براي هر 3 ساكن

شرکتهای تجاري – اداري

يك فضا براي  3,000Sq.Ft  منطقه تجاري و يا5-10 درصد تعداد پاركينگ اتوموبيل

مراكز تفريحي و ورزشي

10-20% تعداد پاركينگ اتومبيل

تئاتر – سينما و رستوران

5-10% تعداد پاركينگ اتومبيل

مراكز صنعتي

2-5% تعداد پاركينگ اتومبيل

آپارتمانها

1 فضا براي 1-2 آپارتمان

ايستگاههاي حمل ونقل عمومي

متغير و بسته به كاربرد

منبع:  www.ttic.ir