طولانی ترین دوچرخه الکتریکی در نمایشگاه بین المللی دوچرخه الکتریکی شهر ژجیانگ رونمایی شد. این دوچرخه که 5.2 متر طول دارد ظرفیت 8 نفر را دارد . سازنده های چینی قبلا هم طولانی ترین دوچرخه الکتریکی را در رکورد گینس ثبت کرده بودند.