دوچرخه سواران فاقد تجهیزات ایمنی توسط پلیس راهور تهران بزرگ به کلاه ایمنی، دستکش ایمنی و کوله پشتی مخصوص دوچرخه سواری مجهز شدند.

سرهنگ علی همه خانی، معاون آموزش و فرهنگ ترافیک  پلیس راهور تهران بزرگ در روز ایمنی  و حمل و نقل و سه شنبه های بدون خودرو از وضعیت مناسب دوچرخه سواری در شهر تهران گفت: خدا رو شکر میزان تصادفات فوتی و جرحی دوچرخه سواران در تهران بسیار ناچیز است و این نشان از آن دارد که دوچرخه سواران ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در مسیر های مشخص شده توسط شهرداری اقدام به تردد نموده و توصیه می شود با تجهیزات کامل دوچرخه سواران در معابر تعین شده حرکت نمایند.

علی همه خانی گفت: امروز در بلوار کشاورز تهران به مناسبت روز ایمنی و حمل و نقل  در اقدامی فرهنگی و با مشارکت سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران دوچرخه سواران  را به تجهیزات مورد نیاز در حین دوچرخه سواری مجهز کردیم و در این اقدام آموزشی و فرهنگی به دنبال یادآوری استفاده صحیح از این وسیله نقلیه در روز سه شنبه های بدون خودرو هستیم.

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک  پلیس راهور تهران ادامه داد: آمار ها نشان می دهد در سال گذشته تنها یک مورد فوتی در خصوص دوچرخه سواران گزارش شده است اما دوچرخه سواران تصادفات جرحی متعددی را تجربه کرده اند  در واقع از میان ١۶۶٠٠ تصادف جرحی در سال ١٣٩٩فقط ۵١ فقره تصادف سهم دوچرخه سواران بوده است که بخش عمده ایی از آن به دلیل همراه نداشتن تجهیزات و البته عدم رعایت  قوانین راهنمایی و رانندگی به خصوص تردد در محورهای غیر مجاز  رخ داده است.

فراموش نشود که دوچرخه نیز مانند هر وسیله نقلیه ی دیگر ملزم به رعایت قوانین حین تردد است و با توجه به ایمنی پایین این وسیله توصیه می شود دوچرخه سواران جدا از رعایت قوانین با تجهیزات کامل  در شهر تردد نمایند.