سیستم گیرنده و فرستنده


كليد فشاري عابر پياده

اين كليد هاي فشاري عابر پياده به نحوي طراحي و اجرا گرديده اند كه قابل استفاده براي معلولين نيز مي باشند

کاربرد (Intelligent Transport Systems) ITS عابرین پیاده برای ایجاد نسل بعدی ترافیک (تردد بدون مانع)

در این تصویر یک مدل ذهنی  ITS برای افراد پیاده آورده شده است.

ITS برای توسعه  از فناوری اطلاعات، سیستم موقعیت یابی جهانی، کمک کننده های دیجیتال شخصی (PDA)، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده نموده است. ITS محیطی را فراهم نموده استکه همه افراد پیاده ،شامل سالخوردگان و ناتوانان، می توانند از یک تردد راحت و ایمن لذت ببرند. ITS عابرین پیاده سه عامل اصلی را پیشنهاد می نماید:

  1. مکان – که به فرد می گوید در هر لحظه در چه موقعیتی قرار دارد
  1. راهنمای مسیر – که به کاربر اجازه می دهد برای مقصد خود به گونه ای که سیستم بهترین مسیر مورد نظر را به او نشان دهد امکان جستجو را داشته باشد
  2. اطلاعات منطقه و ترافیک – که اطلاعات real time فعالیت اتوبوس ها و زمان انتظار برای تاکسی ها و همچنین وقایع و خرید را به کاربر ارائه می دهد.

دریافت کل این اطلاعات نیازی به زمان خاصی ندارد چراکه فرد براحتی با استفاده از یک PDA  می تواند به راه خود ادامه دهد بدون اینکه نیازی به عبور از مناطق شلوغ داشته باشد و وقت ارزشمند خود را هدر دهد.

کاربردITS عابرین پیاده داراي مشكلات جسماني
(تردد بدون مانع)

Trailblazers یک وسیله و سیستم ناوبری است که افرادی را که دچار معلولیت و یا ناتوانیی جسمانی هستند قادر می سازد تا مسیر مناسبی ، بدون موانع فیزیکی مثل پله ، موانع پیاده رو ها و …، را برای رسیدن به مقصد خود پیدا کنند.

منبع: www.ttic.ir