با استفاده از سنسورهایی در عصای نابینا و نیز پیاده روها و گاهی در فانوس عابر پیاده و دریافت سیگنالها توسط عصای نابینا، فرد از طریق گوشی می تواند صدای متناسب با نحوه و مکان ترافیکی را تشخیص داده و عکس العمل مناسب در مقابل پیام ها داشته باشد.

همچنین تغییرات رنگ فانوسهای راهنمایی و رانندگی نیز می توانند با دریافت سیگنال ناشی از حضور عابر پیاده نابینا تنظیم گردیده و به صورت هوشمند تقاطع را در فاز مناسب برای عبور ایمن نابینا قرار دهند.

 

سیستم صدادار هدایت عابر پیاده

این تجهیزات معمولا برای استفاده در مقاطعی که هدف ارایه سیگنالهای صوتی برای عابرین پیاده ای که دارای مشکلات بینایی می باشند به کار میرود.

در این روش دستگاه با ارسال اصواتی چون وزوز – بوق – جیر جیر و صداهایی از این قبیل که وابسته به نوع علائم توقف یا مجوز حرکت (WALK/DONT WALK) می باشد به نابینا یا کم بینا کمک می نماید.

دو نوع متداول از این دستگاه که در امریکا به کار می رود معمولا از صدای پرنده – ویز ویز استفاده می کند.

در غرب امریکا فرکانسهای صوتی مورد استفاده معمولا با صوت بیپ بیپ و برای شرق امریکا این صدا به صورت cuckoo بوده که در شمال و جنوب تقاطعات استفاده شده است.

سیگنالهای صوتی تنها نشانگر آن هستند که تقاطع در حالت WALK  می باشند و به هیچ عنوان به معنای عدم وجود خودرو در تقاطع نمی باشند و اینها تنها به عنوان ابزاری کمکی برای کم بینایان و یا نابینایان مورد استفاده قرار می گیرند.

سیستم گیرنده و فرستنده

این سیستم از فرستنده infrared و یا LED  که در ped-head (قسمتی که روی فانوس عابر پیاده) قراردارد و یک پیام را به گیرنده واقع در hand-held ارسال می نماید، استفاده می کند .

تابلو های سخنگو از این دسته تجهیزات می باشند. پیامها ممکن است مکان و یا جهت حرکت و عبور را برای عابرین پیاده مشخص کند، و یا نام خیابانی که در حال قطع مسیر آن می باشد را اعلام کند و اطلاعات real time  درباره اجازه حرکت و یا عدم حرکت در یک فاصله را به عابر بدهد.

این یک سیستم مجهز به ارتباطات بیسیم مادون قرمز است که برای کار در هردو حالت درون خودرویی و بیرون خودرویی طراحی شده است و سفر افرادی را که دارای مشکل بینایی و دیداری می باشند به صورت ایمن و مطمئن ممکن می سازد

منبع: www.ttic.ir