پژوهشگران تایوانی موفق به طراحی نوعی دوچرخه هوشمند شده‌اند كه به دوچرخه سوار می‌گوید چه موقع باید دنده را تعویض كند.

به گزارش سرویس «علمی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محققان برای ساخت این دوچرخه، رایانه‌ای را برای دوچرخه‌های پدالی طراحی كرده‌اند با وجود این سیستم هوشمند دوچرخه سواران می‌توانند در عین حال كه به راحتی به حركت خود ادامه می‌دهند، نیروی كمتری را نیز به دوچرخه وارد كنند.

به گفته محققان، در هنگام دوچرخه سواری عده كمی از كسانی كه از این وسیله نقلیه استفاده می‌كنند، می‌دانند كه چطور باید دنده‌ها را تنظیم كنند تا بیشترین نیرو را از پدالهایشان بگیرند، بدون این كه لازم باشد، وضعیت آرام خود را به هم بزنند و یا در هنگام دنده‌های پایین روی جاده‌های مسطح و یا هنگام بالا رفتن از تپه یا برای حفظ سرعت بالا، پدال‌ها را با سرعت به حركت در بیاورند.

پژوهشگران دانشگاه دفاع ملی در شهر تاشی در تایوان این سیستم رایانه‌ای را طراحی كرده‌اند.

آنها یك الگوریتم رایانه‌ای طراحی كرده‌اند كه راهكار تعویض دنده برای مواجهه با هرگونه شرایط راندن دوچرخه در وضعیت مناسب و راحت را ارائه می‌كند.

محققان تایوانی می‌گویند: با دنبال كردن تربیت لازم، دوچرخه سواران می‌توانند سیستم خارج شدن از مسیر را بسیار راحت‌تر به كار بیاندازند. آنها هم چنین با این دوچرخه احساس راحتی بیشتری می‌كنند چون می‌توانند از تمام نسبت‌های دنده استفاده كنند و عملكردهای انتقال دهنده با این تكنیك بسیار آرامتر صورت می‌گیرد.

رایانه‌ می‌تواند به طور خودكار تنظیمات را برای شرایط مختلف دوچرخه سواری انجام دهد