هر چند در شش ماه نخست امسال دو هزار و 947 نفر موتور سوار کشته شدند، اما در مقایسه با سه هزار و 441 نفری که سال قبل در همین زمان با موتور سیکلت تصادف و جان باختند، 14.4 درصد کاهش دیده می‌شود.

استان گلستان؛ بالاترین نسبت کشته های موتورسوارها به تلفات حوادث رانندگی
در استان گلستان 308 نفر در حوادث رانندگی در شش ماهه نخست امسال کشته شدند، كه از این تعداد 156 نفر آن‌ها موتور سوارها هستند، یعنی 50.6 درصد تلفات حوادث رانندگی موتور سوار بوده‌اند. با همین مقیاس (نسبت موتورسواران به همه تلفات رانندگی) كرمانشاه استانی است كه تلفات موتورسواران آن كمترین نسبت را با تلفات همه حوادث رانندگی داشته است. به‌طوری كه از مجموع 311 نفری كه در حوادث رانندگی كشته شد‌ه‌اند، 41 نفر یعنی 13.2 درصد را موتور سواران تشكیل می‌دهند.

خراسان رضوی؛ بالاترین آمار تلفات موتورسواران
اما از نظر فراوانی خراسان رضوی با 331 کشته، بالاترین آمار مرگ و میر موتورسوارها را در شش نخست امسال ثبت کرده است. فارس با 260 و تهران با 247 کشته، بعد از خراسان رضوی بیشترین آمار تلفات موتورسوارانی را دارند که در شش ماه نخست امسال در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده اند.

خطر در جاده های برون شهری بیشتر است
در شش ماه نخست امسال یك‌هزار و 341 نفر، یعنی 45.5 درصد تلفات موتورسوارها در جاده‌های برون شهری روی داده است. یك‌هزار و 147 نفر یعنی 38.9 درصد از تلفات هم در جاده‌های درون شهری رقم خورده است و 438 نفر به میزان 14.9 درصد از تلفات موتورسوارها در جاده‌های خاکی و روستایی بوده است و مكان فوت 0.7 درصد موتورسوارها نامعلوم ثبت شده است.

بیشترین مرگ برای جوانان موتور سوار
یشترین گروه سنی که مرگ موتورسوارها در آن اتفاق افتاده، گروه 18 تا 24 سال است که تعداد آن‌ها 967 نفر بوده‌اند. همین گروه سنی (18 تا 24 سال) یك سوم همه تلفات موتور سوارها در شش ماه نخست امسال هستند. اگر آمار 393 نفره گروه سنی 25 تا 29 سال را هم به آن اضافه کنیم، یک‌هزار و 360 نفر موتور سوار 18 تا 29 ساله در شش ماه اول امسال در تصادفات جان خود را از دست داده‌اند.

ضربه به سر، عامل مهم مرگ موتورسوارها
از میان علت‌های فوت موتورسواران، ضربه به سر با یك‌هزارو 773 نفر، یعنی 60.2 درصد مهمترین علت مرگ موتورسواران بوده و بعد از آن شكستی‌های متعدد با 568 نفر، یعنی 19.3 درصد دومین علت مهم مرگ موتورسواران را به خود اختصاص داده است.

75 درصد تلفات راكبین بودند
طبق آمار، رانندگان موتورسیكلت بیشترین كسانی هستند كه در حوادث رانندگی كشته می‌شوند به‌طوری كه دوهزار و 250 نفر، یعنی 76.3 درصد از تلفات موتور سواران، راكبین آن‌ها بوده‌اند. 651 نفر از تلفات حوادث رانندگی موتورسواران كه 22.1 درصد تلفات هستند، سرنشینان یا به عبارتی همان كسانی هستند كه ترك موتورسیلكت می‌نشینند.

 

 

 

منبع خبر