روشندل 27 ساله هر روز سوار بر دوچرخه با عبور از خیابانها و کوچه های محله نخل ناخدا بندرعباس از نانوایی و مغازه های محله اش خرید می کند.


به گزارش واحد مرکزی خبر ، ابراهیم چابک درگفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت : با تمرین و تمرکز با استفاده از حس شنوایی وجود موانع ثابت و متحرک در مسیر حرکت دوچرخه را تشخیص می دهد.

این روشندل هرمزگانی عضو گروه موسیقی صبا روشندلان بندرعباس است و در نواختن فلوت و همخوانی نیز مهارت دارد.

کسب رتبه های برتر در جشنواره های ویژه روشندلان استان در بندرعباس و کشوری در شیراز از تواناییهای این هنرمند روشندل هرمزگانی است.

وی که از 6 ماهگی بینایی اش را بر اثر تجویز اشتباه قطره چشم از دست داده با کمک خانواده و دوستانش دوچرخه سواری را از 8 سالگی یاد گرفته است.