محصول منحصر به فرد برای صاحبان دوچرخه که می خواهم با سگ خود به سفر بروند طراحی شده است.
این روش بهتر از یک سبد یا یک تریلر است. نصب این سیستم امن و مطمئن می باشد .
راه حل کامل برای حمل یک سگ بر روی دوچرخه!