آمار دوچرخه سواری در هلند بیش از سایر کشورهاست . در این کشور افراد مسن بالای 65 سال 24 درصد از سفرهای خود را با دوچرخه انجام میدهند . که این آمار در آلمان و دانمارک 12 درصد میباشد .

: http://www.polisport.com/bicycles/catalogo_noticias.php?ID=208منبع

old cyclist