روشن کردن چراغ ها بعد از تاریک شدن هوا اجباری است .

چراغ جلو باید سفید یا زرد و چراغ عقب باید قرمز باشد .

دوچرخه سواران اجازه تردد در مسیر موتور سواران را ندارند.

بچه های ده ساله وکوچکتر باید در صندلی مخصوص کودک بنشینند .

هنگام تغییر مسیر , جهت را واضح با دست نشان دهند .

حداکثر میزان مصرف الکل هنگام دوچرخه سواری تا0.5mg  مجاز است .

استفاده از موبایل هنگام دوچرخه سواری مجاز است .

 

جمع آوری و تهیه مطالب : ره آسا دیاموند