محافظت از زانو:

1- در حین تمرین دور پایتان را افزایش دهید. دور پای کم (کمتر از 60 دور در دقیقه) نه تنها به ماهیچه های شما فشار وارد می کند بلکه مفاصلتان را نیز تحت فشار قرار خواهد داد. دور پایتان را به بالای 80 دور در دقیقه برسانید.

۲-به صورت دایره ای رکاب بزنید. طوری که زانو هایتان نه بطرف خارج و نه بطرف داخل دوچرخه متمایل شود. از سه شکل زیر تنها شکل وسط  رکاب زدن صحیح را نشان می دهد.