ايسنا:هرچند دوچرخه سواري همواره به‌عنوان ورزش يا تفريحي مفيد براي سلامتي شناخته شده است اما نتايج يك مطالعه جديد نشان داده است كه اين ورزش در واقع يكي از مهم‌ترين عوامل موثر در بروز حمله قلبي است.

در اين مطالعه كه 36 بررسي قبلي را مورد بازبيني قرار داده است، تمام فاكتورهاي خطرزا در زندگي روزمره انسان مورد توجه قرار گرفته و ارزيابي شده‌اند. اين بررسي‌ها ثابت كرد كه يكي از فاكتورهاي مهم در افزايش خطر حمله قلبي زماني است كه رانندگان، دوچرخه سواران و عابرين در شرايط و اوقات پرترافيك سپري مي‌كنند.

به گزارش روزنامه ديلي ميل اما از بين اين سه گروه، دوچرخه سواران بيش از بقيه در معرض خطر هستند و علت اين است كه فعاليت آنها در حد ورزش كردن در فضاي آلوده است كه افراد در معرض خطر جدي حمله قلبي قرار مي‌دهد.

به گفته پزشكان، تماس با آلاينده‌هاي ترافيكي، جنب‌و‌جوش و تحرك زياد بدني، آلودگي هوا و بالاخره قهوه و الكل هر كدام به ترتيب 4/ 7، 2/ 6، 5 تا 7 و بالاخره 5 درصد خطر حمله قلبي را تشديد مي‌كنند. ساير فاكتورهاي خطرزا در بروز حمله قلبي شامل 9 /3 درصد احساسات منفي، 1 /3 درصد خشم و عصبانيت، 7 /2 درصد خوردن وعده‌هاي غذايي سنگين، 4/ 2 درصد احساسات مثبت و 2 /2 درصد فعاليت جنسي هستند.

به گزارش ايسنا، دكتر تيم نائوروت از متخصصان دانشگاه هاسلت در بلژيك با مطالعه روي نمونه‌هاي فردي تاكيد كرد كه استفاده از كوكائين خطر بروز حمله قلبي را تا 23 برابر افزايش مي‌دهد اما از آنجا كه ميزان تماس مردم با آلودگي هوا خيلي بيشتر از مصرف‌ كنندگان كوكائين است لذا آلودگي هوا و ترافيك در اين زمينه خيلي بيشتر قرباني مي‌گيرد.

 

Pollution Bike