خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران
سرويس: علمي

پژوهشگران تايواني موفق به طراحي نوعي دوچرخه هوشمند شده‌اند كه به دوچرخه سوار مي‌گويد چه موقع بايد دنده را تعويض كند.

به گزارش سرويس «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محققان براي ساخت اين دوچرخه، رايانه‌اي را براي دوچرخه‌هاي پدالي طراحي كرده‌اند با وجود اين سيستم هوشمند دوچرخه سواران مي‌توانند در عين حال كه به راحتي به حركت خود ادامه مي‌دهند، نيروي كمتري را نيز به دوچرخه وارد كنند.

به گفته محققان، در هنگام دوچرخه سواري عده كمي از كساني كه از اين وسيله نقليه استفاده مي‌كنند، مي‌دانند كه چطور بايد دنده‌ها را تنظيم كنند تا بيشترين نيرو را از پدالهايشان بگيرند، بدون اين كه لازم باشد، وضعيت آرام خود را به هم بزنند و يا در هنگام دنده‌هاي پايين روي جاده‌هاي مسطح و يا هنگام بالا رفتن از تپه يا براي حفظ سرعت بالا، پدال‌ها را با سرعت به حركت در بياورند.

پژوهشگران دانشگاه دفاع ملي در شهر تاشي در تايوان اين سيستم رايانه‌اي را طراحي كرده‌اند.

آنها يك الگوريتم رايانه‌اي طراحي كرده‌اند كه راهكار تعويض دنده براي مواجهه با هرگونه شرايط راندن دوچرخه در وضعيت مناسب و راحت را ارائه مي‌كند.

محققان تايواني مي‌گويند: با دنبال كردن تربيت لازم، دوچرخه سواران مي‌توانند سيستم خارج شدن از مسير را بسيار راحت‌تر به كار بياندازند. آنها هم چنين با اين دوچرخه احساس راحتي بيشتري مي‌كنند چون مي‌توانند از تمام نسبت‌هاي دنده استفاده كنند و عملكردهاي انتقال دهنده با اين تكنيك بسيار آرامتر صورت مي‌گيرد.

رايانه‌ مي‌تواند به طور خودكار تنظيمات را براي شرايط مختلف دوچرخه سواري انجام دهد