1-     قوانین راهنمایی و رانندگی را یاد بگیرید . خودتان به درک ! به فکر راننده بدبختی باشید که به شما  می زند !!!!

2-      خیابان و جاده جزو اموال اختصاصی و ارث پدری شما نیست . به حق همه احترام بگذارید ؛ اگر هم   نمی گذارید ، خودتان ضرر می کنید . بین دوچرخه سوار ، موتوری ، ماشین سواری ، و یک خاور چه کسی از بقیه آسیب پذیرتر است ؟؟!!

3-     محتاطانه برانید . همیشه فکر کنید که هیچکس شما را نمی بیند و هر آن ممکن است …

4-      سر و گوشتان نجنبد . جلو را نگاه کنید و به در و داف های در حال گذر در پیاده رو نگاه نکنید . چشمان یک ورزشکار ، پاک پاک است . لذا مراقب موارد زیر باشید :

1-4- وسایل نقلیه که از فرعی وارد می شوند ، دور می زنند ، سرعت خود را کم می کنند .

2-4- درهای ماشینی که پارک است ، اگر باز شود و شما به آن برخورد کنید …….

3-4- پله های پیاده رو .

4-4- کودکانی که کنار خیابان بازی می کنند .

5-4- چاله چوله ها ، سرعت گیرها ( که ماشاا… در تهران و ایران فراوانند) ، جداول خیابان ها ، زباله ها ، آجر و خاک تلنبار شده در کنار خیابان .

6-4- به طور کلی هوارتا خطر که در کمین شماست …..

5- خوشبختانه در خیابان های این مملکت ، مسیر خاص دوچرخه سواری نداریم ! پس از کنار خیابان برانید .

6- پشت چراغ قرمز بایستید . اگر با دوچرخه در تقاطع تصادف کنید ، خواهید ترکید ……

7- برای پیچیدن در خیابان ها و یا دور زدن ، با دست علامت دهید .

8- هدفون گوشی موبایل یا MP3 player را از گوشتان درآورید . شاید یک خاور که ترمز بریده ، پشت سر شما بوق بزند !!

9- مسافرکشی نکنید ، دوچرخه وسیله نقلیه یک نفره است . مخصوصاً بچه ها را شوار نکنید ، خیلی خطرناکه حسن …..

10- باربری نکنید . تعادل و دید شما را سد می کند .

11- تک چرخ نزنید ، نیاز به هیچ توضیحی ندارد .

12- پرش نکنید ، مخصوصاً در خیابان که امکان انفجار شما وجود دارد .

13- لایی بازی و حرکت مارپیچ با دوچرخه صحیح نیست ، هر چند با ماشین هم صحیح نیست . اگر با ماشین     لایی بازی کنید ، ماشینتان را می خوابانند ؛ اگر با دوچرخه بکنید (منظورم لایی بازیه!) ، خودتان را می خوابانند (منظورم بیمارستانه!) . ترمز دوچرخه خود را با ترمز ABS  ماشین X3 جلویی مقایسه نکنید .

14- از سمت راست برانید .

15- وقتی مست هستید (الکل زدید) ، یا نعشه هستید (تریاک ، کراک ، اکس ، شیشه زدید) دوچرخه سواری نکنید .

16- قبول دارم که دوچرخه سواری در شرایط نامساعد مثل برف و باران و در شب خیلی حال می دهد ، ولی اگر می توانید آن را نکنید !!!! در این مواقع ریسک تصادف و آسیب افزایش می یابد .