از زمانی که کودک قادر به حفط تعادل بدنی باشد می تواند دوچرخه   سواری کند تا بالاترین سنی که توان بدنی به او اجازه بدهد . از جمله مزایای دوچرخه سواری می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  1. دوچرخه یک وسیله نقلیه غیر آلاینده و ارزان است که تهیه آن برای همه اقشار جامعه ممکن است .
  2. دوچرخه وسیله بسیار خوبی برای رسیدن به شادابی و بسیار خوب و کم هزینه است