خطوط مخصوص دوچرخه راهی مطمئن و مناسب برای کاهش خطر تصادف دوچرخه سواران با اتومبیل ها هستند، ولی آنها را نمی توان در هر جاده ای یافت. اوان گانت از انجمن طراحان صنعتی امریکا و الکس تی از شرکت آلتیتود در سامرویل ماساچوست، یک «خط ویژه نورانی» دوچرخه سواری قابل حمل طراحی کرده اند که به پشت دوچرخه بسته می شود. یک مولد نور لیزر، تصویر یک خط ویژه دوچرخه را روی جاده و پشت دوچرخه سوار می اندازد تا اتومبیل هایی که از پشت نزدیک می شوند آن را با خط ویژه دوچرخه اشتباه گرفته و از دوچرخه سوار دور شوند.

به نقل از newdesign.ir.www