نقشه های چند منظوره

مسير شخصي دوچرخه سواري:

مسيرهاي دوچرخه سواري براي دور نگاه داشتن دوچرخه ها از مسير خودروها بسيار مناسبند اما اين مسيرها در حال حاضر در تمامي جاده ها به وجود نيامده اند طراحان انجمن طراحي صنعتي آمريكا نوعي مسير نوري قابل حمل دوچرخه سواري طراحي كرده اند كه به قسمت پشتي دوچرخه متصل مي شوند.

مسير شخصي دوچرخه سواري

بر اساس گزارش نيوساينتيست، يك پروژكتور ليزري تصوير مسير دوچرخه سواري را در پشت دوچرخه بر روي زمين مي تاباند تا خودروها با مشاهده آن از دوچرخه فاصله بگيرند و به اين شكل از احتمال وقوع انواع تصادفات جاده اي بكاهند.

 

سايت منبع