ممكن است برای شما و برای هر دوچرخه سواری اتفاق بیفتد كه در خارج از شهر ودر حال راندن دوچرخه  یك قسمت از دوچرخه شما دچار مشكل  می گردد و شما هیج نوع آچار و ابزار مناسبی در اختیار نداشته باشید, با كمترین امكانات و قدری خلاقیت میتوانید   دوچرخ خود را در حد رفع نیاز تعمیر نمائید.

تایرها : در هنگام پنچر شدن تایر و یا تیوب در صورتیكه همراهتان وسایل مناسب برای پنچرگیری نداشته باشید می توانید داخل تایر را با دقت از علفها، برگهای درختان، شاخه های نازك و یا حتی از روزنامه پر نمود و خود را به محل مناسب برسانید.

در صورتیكه نیاز به بازكردن مهره های محور توپی برای بازكردن و درآوردن چرخ باشید و همراهتان آچار نداشته باشید، نوار یا طنابی را دور چوبی بپیچانید و سپس از این تكنیك به جای آچار استفاده نمایید.

خرابی یا شكستگی پدال : اگر متعلقات اطراف محور پدال خراب شده و افتاده باشند ولی محور پدال باقی مانده است ، می توانید با استفاده از چند تكه چوب و بستن آن به محور پدال ،آنرا تعمیر نمود،در صورتیكه محور پدال نیز بشكند یك تكه چوب با فشار داخل سوراخ قامه فرو نمایید

 

خرابی ترمز: یك كابل ترمز پاره می شود، می توانید از یك تكه نخ استفاده نمایید و یا كابل پاره شده را گره بزنید.

خرابی زنجیر:اگر بین زنجیر افتاده و زنجیر پاره شده باشد ،یك مفتول یا یك سیم از سوراخهای زنجیر عبور داده وانرا با یك تكه پارچه بپوشانید (تا به دندانه های خودرو صدمه نزند )،هر نیم ساعت پس از راندن به محل سركشی كرده و آنرا محكم نمایید تا به مقصد برسید.

 

خرابی فریم: صدمه واردشدن به فریم میتواند در اثر برخورد ناگهانی و شدید و یا عمر فلز و خستگی آن باشد و یا تركیبی از هر دو مورد.معموﻵ آسیب دیدن فریمها در اثر استرسهای ناگهانی و اضافی صورت می گیرد كه این موارد ، كنترل كردن وضعیت فریم و دو شاخ را پس از هر ضربه شدید لازم و ضروری می سازد.
برخی از تركها و یا درزهای خیلی ریز می توانند سبب شكستهای اساسی گردند ،بنابر این توجه ویژه به درزها و تركها بسیار ضروری می باشد.فریمهای استیل در اینگونه موارد خیلی راحت تر اصلاح می شوند بطوریكه لوله ها می توانند جدا شده و جایگزین گردند .

 

فریمهای آلومینیومی چسبی نیز ساده تر از فریمهای آلومینیومی برای كنترل ساعت بودن فریم (بالانس بودن آن) یك تكه نخ بلند به انگشتی عقب ببندید و یك دور، آنرا دور هد تیوب (لوله جلو )بچرخانید و به انگشتی عقب طرف دیگر ببندید ،فاصله بین سیم تیوب (لوله زین )تا نخ در هر دو طرف باید برابر باشد ویا حداكثر ٣ میلی متر با هم اختلاف داشته باشند ،در غیر این اینصورت بایستی فریم را برای تنظیم اساسی به تعمیرگاههای مجاز و مجهز ارسال نمایید.

 

– یك پیچ شل میشود و شما آچار برای محكم كردن آن ندارید،می توانید از یك سكه كوچك به جای پیچ گوشتی استفاده نمایید.

توصیه می شود در  سفر با دوچرخه موارد ضروری  زیر را همراه داشته باشید:

یك تكه كابل یا ریسمان و طناب محكم،  مقداری نخ كلفت ،چاقوی جیبی ،با این ابزار بسیاری از عیوب دوچرخه را می توانید بطور موقت رفع نمایید.

 

WWW.Bicycling.mihanblog.com