اثر این تایرها بر روی زمین خطی از قلب های کوچک و بزرگ است که به دنبال حرکت دوچرخه سوار روی زمین رسم می شود. استفاده از یک طرح متفاوت به جای عاج های معمولی روی لاستیک سبب شده که این یک طرح زیبا و متفاوت محسوب بشود. ‏ 
‏ 
حامد کوهان طراح ایرانی این تایر نام آن را به انگلیسی
Spread your love گذاشته است.  اگر از نظر ایمنی نسبت به تایرهای معمولی دوچرخه ضعیف تر نباشد واقعا باید روی تولیدش فکر کرد. ‏ 

 

منبع :
‏Design Boom ‏