برای همه ما اولین دوچرخه ای که سوار شدیم یک خاطره خوب و شاید فراموش نشدنی است .

جذابترین وسیله ی حمل و نقلی که برای همه سنین و همه سلیقه ها استفاده میشود و یکی از چیزهایی که هیچ گاه انسان نمیتواند فراموش کند دوچرخه سواری است ، حتی اگر یک بار هم سوار آن شده باشد .

طراحی این وسیله نقلیه ی عالی ، روز به روز بهتر و جدیدتر میشود .

دوچرخه ای که در تصویر میبینید یک طرح جدید برای دوچرخه های سنین کوچک است و بارز تربن نکته ای که آن را از دیگر دوچرخه ها مستثنی میکند قابلیت تغییر سایز این دوچرخه است .