دانشجويان مبتكر مهندسي برق كشورمان موفق به طراحي نوعي سيستم دنده تعويض كن خودكار براي دوچرخه شدند كه قادر است با استفاده از سنسورهايي كه دارد، شيب جاده را تشخيص داده و دنده را به وضعيت مناسب ببرد.

به گزارش خبرنگار «پژوهشي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيستم تعويض دنده خودكار كه در يك سيستم كوچك و قابل حمل و نصب روي انواع دوچرخه‌ها طراحي و ابداع شده است با استفاده از انرژي الكتريكي و تبديل آن به انرژي مكانيكي به صورت الكترو مكانيك و با استفاده از طرح‌هاي پياده شده در صنايع خودرو و موتورسيكلت عمل مي‌كند كه دوچرخه سوار را قادر مي‌كند با حداقل نيروي ماهيچه‌يي در كمترين زمان ممكن حداكثر بهر‌ه گيري را از سيستم دوچرخه داشته باشد. مجريان طرح با اشاره به اين كه سيستم چند دنده‌يي كه در موقعيت‌هاي متفاوت، نسبت‌هاي انتقال نيرو و سرعت مختلفي را اعمال مي‌كند با هدف كاهش خستگي و اتلاف انرژي دوچرخه‌سواران طراحي شده است، خاطرنشان كرده‌اند: سيستمي كه در اين طرح طراحي شده نسبت به شيب جاده حساس بوده و با توجه به شيب جاده دنده دوچرخه را تعويض مي‌كند و با افزودن آن به دوچرخه‌هاي دنده‌يي باعث مي‌شود كه تغيير دنده به صورت خودكار و هوشمند انجام شده و دنده دوچرخه همواره در وضعيت مناسب قرار گيرد. اين سيستم داراي سه قسمت الكترونيكي، مكانيكي، رايانه‌يي (هوش سيستم) مي‌باشد. براي اين دوچرخه دو سنسور در نظر گرفته شده است كه يكي شيب جاده را به ميكرو كنترلر خبر مي‌دهد و يكي هم مربوط به دنده دوچرخه مي‌باشد كه وضعيت فعلي دوچرخه را به ميكروكنترلر خبر مي‌دهد. به گزارش ايسنا، اين سيستم همچنين يك قسمت كنترلي دارد كه با توجه به وضعيت سنسورها، كنترل دستي يا خودكار موتور دنده را كنترل مي‌كند و در نهايت به موتور دنده دستور دهد كه به عقب با جلو حركت كند تا به وضعيت مناسب برود. وظيفه قسمت كنترل دستي سيستم اين است كه سيستم را در وضعيت دنده خودكار يا دنده دستي قرار دهد. گفتني است كه محققان اين پژوهش امين جوادي نسب، سعيد جوان و علي شانه سازان زاده از دانشگاه آزاد واحد دزفول و ابراهيم بهروزيان نژاد از دانشگاه‌ آزاد اسلامي واحد شوشتر و مهنوش واهبي از دانشگاه جامع علمي كاربردي مي‌باشند.