این دوچرخه با تکنولوژی بسیار بالا 1500 وات و با سرعت 65 کیلومتر در ساعت میباشد وبا هرشارژ 120 کیلومتر راه میرود . قیمت این دوچرخه بسیار بالاست 37065000 تومان

www.topspeed.com/motorcycles/motorcycle-news/2011-m55-beast-electric-bike-ar104698.html : منبع

m55