امروزه مواد بسیاری جهت پاکیزه نمودن پیاده روها وجود دارد که با توجه به نوع مصالح بكار گرفته شده، باید انتخاب شوند.

چراکه این مواد می توانند باعث خورده شدن، از بین رفتن سطح پیاده رو، از بین رفتن رنگ و… شوند

 

گام های 6 گانه  تمیز کردن پیاده رو :

قدم اول: پیش عملیات پاک کردن

ابتدا باید پیاده رو از لحاظ عدم نیاز به تعمیرات مورد بازرسی قرار داد. همچنین در صورت رویش هرگونه گیاه و علف در بین قطعات تشکیل دهنده سطح باید آنها را از بین برد. همچنین با توجه به وجود مواد شیمیایی در مواد پاک کننده بهتر است راه ورودی مواد پاک کننده به باغچه را مسدود نمود.

قدم دوم: تست رنگ

در ابتدا نیاز است تا مقدار بسیار کمی از مواد را بر روی سطح پیاده رو ریخت و چند دقیقه صبر نمود تا اثر آن بر روی سطح پیاده رو مشخص شود. در صورت تغییر رنگ، خوردگی و یا موارد اینچنینی نیاز است تا نسبت به تغییر آن اقدام نمود.

قدم سوم: شستن سطح پیاده رو

نیاز است تا سطح پیاده رو با آب کاملا شسته شود تا هرگونه مواد زاید، گرد و خاک، گل، آشغال و گیاهان موجود از روی آن پاک شود.

قدم چهارم: استفاده از پاک کننده

پس از انجام مراحل پیشین نیاز است تا ماده پاک کننده توسط جارو، غلطک، قلم مو و… بر روی سطح مالیده شده و به مدت 2 دقیقه باقی بماند.

قدم پنجم: پاک کردن مواد

در این مرحله نیاز است تا محل توسط آب از پاک کننده ها پاک شود. این کار را می توان با جریان آب با فشار بالا و یا دست انجام داد. سپس باید صبر نمود تا سطح کاملا خشک شود.

قدم ششم : انتخاب و زدن درزگیر

اکنون سطح خشک شده است. در این مرحله توصیه میگردد تا با دزرگیر ها درزهای موجود ترمیم شود چراکه این کار باعث حفظ کیفیت موجود و مانع آسیب های احتمالی خواهد بود.