شوراي شهر پاريس به عنوان يكي از فعال ترين شوراهاي شهر اروپا شناخته شده است. اين شورا از سال ۱۹۹۵ تصميم گرفت در برنامه ها و طرح هاي مديريتي شهري پاريس بازنگري كند و با شناسايي بناهايي كه از امكانات عمومي شهري بي بهره اند، امكانات مورد نياز را ارائه كند. از ديگر برنامه هاي اين شورا كه تا سال ۲۰۰۳ پيگيري شده است تخليه خانه هايي است كه زير نظر شوراي شهر به افرادي كه خانه نداشتند داده مي شد تا در آن زندگي كنند. اما به دليل سر آمدن زمان اجاره و نپرداختن اجاره ها اين خانه ها تخليه مي شوند. شهر پاريس براساس فعاليت هاي شوراي شهر به ۲۰ منطقه مختلف تقسيم شده كه هر كدام از اين نقاط زير نظر شوراهاي منطقه اي فعاليت مي كنند و با هماهنگي هايي كه انجام مي شود براي رشد و توسعه شهر فعاليت مي كنند. در پي اين پيشرفت ها و فعاليت هاي شوراي شهر در ۲۸ نوامبر امسال سميناري در خصوص دوچرخه سواري در اين شهر برگزار شد، در اين سمينار در مورد ويژگي هاي دوچرخه سواري و نتايج مثبتي كه در كاهش آلودگي و ترافيك دارد بحث شد ضمن اينكه از تمامي علاقه مندان به دوچرخه سواري در هر سمت و سني نيز دعوت شده بود. در پايان اين جلسه قرار شد كه پاركينگ هايي براي دوچرخه ها تعبيه شود و در خيابان هاي پاريس لاين هاي مخصوص دوچرخه سواري ساخته شود.
شوراي شهر پاريس اقداماتي را كه هر ساله انجام مي دهد، در فهرستي اعلام كرده است. اين شورا در فهرست خود نرخ ماليات هاي شهري و خانه هاي اجاره اي را اعلام كرد ضمن اينكه انتخابات مديريتي شهري، توسعه سرويس هاي محيط زيستي، كنترل فضاهاي مختلف و تعيين افزايش سلامت در تغذيه را در برنامه هاي خود قرار داده است، از ديگر برنامه هاي مورد نظر شوراي شهر در بالا بردن امكانات پارك ها، موزه ها، سينماها و تئاترها و سالن هاي موسيقي است تا مردم ساكن در پاريس بتوانند راحت تر از اين امكانات بهره مند شوند. يكي از مهم ترين برنامه هاي اين شورا شناسايي آثار تاريخي و ساخت و تجهيز بناها به منظور جلب توريست و گردشگر است، اين شورا مي كوشد تا با حمايت از برنامه هاي هنري و بالا بردن استانداردهاي شهري هر ساله در جهت پيشرفت اين شهر مهم اروپايي تلاش كند.

در ادامه قرار است خيابان هاي پاريس زيرسازي و آسفالت شود و همچنين پاركينگ هاي جديد و متعددي نيز ساخته شود. با تمام اين اوصاف و اينكه اين شوراي شهر بسيار موفق جلوه داده شده اما يكي از مشكلات اساسي پاريس در سال جاري تغييراتي است كه در اعضاي شورا اتفاق افتاد و يكي از اعضاي اين شورا در ماه ژوئن از شوراي شهر خارج شد و اين مسئله سبب بروز مشكلات مختلفي از جمله مشكل زهكشي خيابان RENO شد، با رفتن اين عضو شورا و تا زمان جايگزين شدن فرد ديگري زهكشي خيابان RENO كه مدتي است به دليل پوشيده شدن زير آسفالت از گل و لاي، عبور و مرور را دچار مشكل كرده است ديرتر انجام شد و به گفته كارشناسان امور شهري اين تعلل موجب هزينه بيشتر و طولاني شدن زمان پاكسازي شده است. به همين سبب شوراي شهر در حال برنامه ريزي و تبليغ عمومي براي همكاري مردم اين منطقه با شوراي شهر است. براساس آخرين آمار (۱۹۹۹) پاريس ۱۱ ميليون نفر جمعيت دارد و براساس رشد مهاجرت ۲۰ درصدي افراد مختلف به اين شهر، برنامه هاي شوراي شهر نيازمند تغييرات اساسي شده است. بيشتر مهاجران اين كشور را افراد آفريقايي و آسيايي تشكيل مي دهند. شوراي شهر پاريس داراي ۱۴ عضو چهار ساله است كه اين اعضا در طول فعاليت خود هر دوشنبه راس ساعت ۶ بعدازظهر با حضور در سالن شوراي شهر پاريس به طور فردي و جمعي با مردم در خصوص مسائل مختلف صحبت مي كنند.