موسسه طراحي سئول به همراه ديزاين بوم يک مسابقه بين المللي برگذار مي کنند. شرکت در اين مسابقه از تمامي کشورهاي جهان و براي تمامي افراد علاقه مند به طراحي، دانشجويان و متخصصين ديزاين آزاد است. دوچرخه نماد “دوستي با محيط زیست” و “سلامتي” است و يکي از شاخصه هاي مهم سبک زندگي شهري است. تقريبا هرکسي از راندن دوچرخه لذت مي برد، پس هرکسي هم مي تواند در اين مسابقه شرکت کند. اميدواريم که همه فرصت ارائه ديدگاههاي شخصي خود را براي ايجاد يک سئول جديد داشته باشند، شهري که به تغييرات مبتني بر ديزاين خوشامد مي گويد. ما از تمام کساني که به رکاب زدن و طراحي علاقه دارند دعوت مي کنيم تا در مسابقه طراحي دوچرخه سئول شرکت کنند. در مقابل يک شهر “سخت”، سئول در حال برداشتن گامهايي به سوي تبديل به يک شهر “نرم” است. سئول در شرف يک تولد دوباره به شکل يک شهر نرم است. اين تولد با استقبال از کانسپتهاي ديزاين صورت مي گيرد که تعريفي جديد از يک محيط شهري با تاکيد بر مفاهيم “سبز، آبي، تاريخ و انسان” ارائه مي دهند. مسابقه طراحي دوچرخه سئول با تم “رکاب زدن با طراحي: سبک سئول” برگزار شده و بخشي از تلاشي گسترده براي پيشرفت نما و هويت سئول است. هدف اصلي اين مسابقه کمک به ساخت يک شهر ديزاين محور است که بر روي ساکنين خود تمرکز دارد. اين مسابقه به سه بخش تقسيم شده است: طراحي دوچرخه؛ طراحي پوشاک (فشن) و ملحقات دوچرخه؛ و طراحي زيرساختهاي دوچرخه سواري. تمام اين سه بخش بر ايده هاي  دوستدار محيط زيست تاکيد دارند، با اين اميد که اين مسابقه به ايجاد فرهنگ دوچرخه سواري کمک کند-موسسه طراحي سئول

 

رکاب زدن با طراحي: سبک سئول

تم مسابقه طراحي دوچرخه سئول “رکاب زدن با طراحي: سبک سئول”، معرف هدف اين مسابقه در ايجاد يک فرهنگ سالم دوچرخه سواري است. استقبال از چنين فرهنگي، بخش مهمي از يک سيستم ترافيکي دوستدار محيط زيست است. سئول در حال تلاش گسترده براي تبديل شدن به شهري تعيين کننده در پيشرفت شهري قرن 21 است. اين مسابقه، دوچرخه سواري را به عنوان فعاليتي سالم و دوستدار محيط زيست معرفي مي کند که هريک از ساکنين شهر مي تواند از آن لذت ببرد. اميد است “رکاب زدن با طراحي: سبک سئول” الهام بخش طرح هايي باشد که سازگار با زيرساختهاي دوچرخه سواري و حساسيتهاي ساکنين شهر سئول باشد.

 

بخشهاي مسابقه

1- طراحي دوچرخه                                         مثال: دوچرخه هاي تفريحي، شهري، جايگزين شونده و…

2- پوشاک دوچرخه و طراحي ملحقات                   مثال: لباس، کلاه کاسکت، دستکش، کفش، کيف، باراني، چراغ، دسته کنترل، ديگر اجزا و ملحقات دوچرخه و … .

3- زيرساختهاي دوچرخه سواري               مثال: تجهيزات انبار دوچرخه، جايگاههاي پارک و قفل دوچرخه، سيستمهاي ترافيکي براي دوچرخه، سيستمهاي اجاره دوچرخه، ابزار IT و… .

 

توضيحات هر بخش

1- طراحي دوچرخه

طراحي دوچرخه براي حمل و نقل شهري و فعاليت تفريحي

از تمام طرح هاي دوچرخه که زيبا، عملي و ايمن باشد استقبال مي شود.

اميدواريم به ايده هايي ناب و نوآورانه برخورد کنيم که تاثير مثبت اقتصادي بر صنعت دوچرخه داشته باشند.

توجه ويژه اي روي دوچرخه هاي شهري است تا هرکسي قادر باشد به راحتي در سئول تردد کند، ويژگي هاي طراحي در اين دوچرخه ها بايد به کيفيت طراحي دوچرخه هاي تفريحي و ورزشي باشد.

تاکيد ويژه اي بر طرح هاي عملي وجود دارد که ظرف 5 سال قابل توليد باشند.

2- پوشاک (فشن) دوچرخه و طراحي ملحقات

پوشاک، کلاه کاسکت، دستکش، کفش، کيف، باراني، چراغ، دسته کنترل و ديگر اجزا و ملحقات دوچرخه. هدف اين بخش ايجاد علاقه به فرهنگ و سبک زندگي مهيج دوچرخه سواري است که استايل را با کاربرد درمي آميزد. طرحهاي مناسب اين بخش شامل موارد زير است: پوشاک دوستار محيط زيست و شيک؛ اجزاي دوچرخه براي ايمني دوچرخه سواري، پوشاک و ملحقاتي که آب و هوا و محيط سئول را در نظر گرفته باشد. تاکيد ويژه اي بر طرح هاي عملي وجود دارد که ظرف 5 سال قابل توليد باشند.

3- زيرساختهاي دوچرخه سواري

تجهيزات انبار دوچرخه، جايگاه پارک و قفل کردن دوچرخه، سيستمهاي ترافيک براي دوچرخه، سيستمهاي اجاره دوچرخه، و ديگر سيستمهاي هاي- تک مربوط به دوچرخه.

کارآمد بودن زيرساختها و ساماندهي آن براي راحتي دوچرخه سوار، مهمترين عامل فراگير شدن دوچرخه در سطح شهر است. مسابقه طراحي دوچرخه سئول از ايده هاي ناب در طراحي سيستمهاي دوچرخه سواري که دوستدار محيط زيست، ايمن و مناسب شرايط ترافيکي سئول باشند استقبال مي کند. شرکت کنندگان مي توانند پيشنهادات خود را براي بهبود دوچرخه سواري در سئول ارائه دهند، مثل راههاي آسانتر کردن تعويض وسيله از دوچرخه به وسايل حمل و نقل عمومي (براي نمونه پياده شدن از دوچرخه و سوار شدن به قطار مترو). همچنين تاکيد بسياري بر سيستم بهينه اجاره دوچرخه مبتني بر زيرساختهاي IT شهر سئول (مثل GPS) وجود دارد.

تاکيد ويژه اي بر طرح هاي عملي وجود دارد که ظرف 5 سال قابل توليد باشند.

 

واجدين شرايط:

مسابقه در دو رده سني بزرگسال و جوان برگزار مي شود:

بزرگسال: 18 سال به بالا (متولدين قبل از 31 دسامبر 91- دي 1370)

جوان: 17 سال به پايين (متوليدن بعد از 31 دسامبر 91- دي 1370)

 

جوايز

به برندگان مسابقه مدال و جايزه نقدي جمعا 52 ميليون KRW (معادل 46 هزار دلار امريکا) اعطا خواهد شد.

افراد يا تيمهايي از کره که برنده جايزه ويژه يا مدال طلا در هر بخش شوند به يک سفر خارجي، و افراد و تيمهايي از خارج کره که برنده شوند به جشن اهداي جوايز در کره اعزام خواهند شد.

 

جايزه ويژه:

بزرگسال: به يک اثر- 20 ميليون KRW+ مدال+ حضور در جشن اهداي جوايز                                بخش جوان: 5 ميليون KWR + مدال

 

بخش طراحي دوچرخه:

بزرگسال:

طلا: يک اثر، 3 ميليون KWR + مدال + حضور در جشن اهداي جوايز

نقره:  دو اثر، 1 ميليون KWR + مدال

برنز: سه اثر، مدال.

جوان:

طلا: يک اثر، 2 ميليون KWR + مدال

نقره: دو اثر، 1 ميليون KWR + مدال

برنز: سه اثر، مدال.

 

بخش پوشاک و ملحقات دوچرخه

بزرگسال:

طلا: يک اثر، 3 ميليون KWR + مدال + حضور در جشن اهداي جوايز

نقره:  دو اثر، 1 ميليون KWR + مدال

برنز: سه اثر، مدال.

جوان:

طلا: يک اثر، 2 ميليون KWR + مدال

نقره: دو اثر، 1 ميليون KWR + مدال

برنز: سه اثر، مدال.

 

بخش زيرساخت دوچرخه سواري

بزرگسال:

طلا: يک اثر، 3 ميليون KWR + مدال + حضور در جشن اهداي جوايز

نقره:  دو اثر، 1 ميليون KWR + مدال

برنز: سه اثر، مدال.

جوان:

طلا: يک اثر، 2 ميليون KWR + مدال

نقره: دو اثر، 1 ميليون KWR + مدال

برنز: سه اثر، مدال.

 

جوايز خاص و مکمل

به تعداد زيادي از آثار در بخش بزرگسال و جوان گواهي نامه اعطا خواهد شد.

 

[هزينه سفر براي هر شخص/ تيم حداکثر 3 ميليون KWR خواهد بود.]

 

آثار برتر در کاتالوگ مسابقه طراحي دوچرخه سئول منتشر شده و در اختيار موسسات طراحي و سازمانها در کره و ديگر کشورها قرار خواهد گرفت

جشن اهداء جوايز و نمايشگاه

آثار برگزيده در نمايشگاه طراحي سئول 2010 از 17 سپتامبر تا 7 اکتبر 2010 به نمايش درمي آيند. جشن اهداي جوايز به عنوان بخشي از اختتاميه اين نمايشگاه در تاريخ 7 اکتبر در استاديوم المپيک سئول برگزار مي شود.

و همانند هميشه، ديزاين بوم گزارش انحصاري آثار را منتشر خواهد کرد.

 

فرستنده : ره آسا دیاموند
منبع :   http://www.ritoon.com/archive.asp?id=66&rand=5992