یک تغییر کوچک در بدنه دوچرخه آن را تبدیل به یک محصول خلاقانه کرده است.