وضع قوانين و اعمال مقررات

در اين ارتباط، ميتوان موارد زير را به اختصار بيان نمود:

مشخص کردن جايگاه قانوني دوچرخه‌سواران در ارتباط با وسايل‌نقليه موتوري و عابرين‌پياده

تدوين و انتشار دستورالعمل‌ها و ضوابط قانوني در زمينه نحوه برخورد و روش‌هاي مقابله با تخلفات دوچرخه‌سواران و رانندگان وسايل‌نقليه‌

اعمال محدوديت حداكثر سرعت دوچرخه‌سواران

ممانعت از دوچرخه‌سواري افراد داراي سن كمتر از 12 سال در خيابان‌هاي شهري و يا جاده‌هاي برون‌شهري

ممانعت از دوچرخه‌سواري در پياده‌روها

استفاده از منتهي‌اليه سمت راست سواره‌رو براي دوچرخه‌سواري در معابر يكطرفه يا دوطرفه

حرکت پشت سر هم در معابر كم عرض و يا در خيابان‌هايي كه سرعت عبوري وسايل‌نقليه زياد است

ممانعت از تردد دوچرخه‌سواران در حاشيه آزادراه‌هاي درون‌شهري فاقد مسير ويژه مجزا شده

سعي  در عدم قطع خطوط عبوري وسايل‌نقليه يا عبور از بين آنها توسط دوچرخه سواران

تبعيت از زمانبندي چراغ‌هاي راهنمايي در تقاطع‌هاي چراغ‌دار

رعايت قوانين و علائم در تقاطع‌هاي فاقد چراغ راهنمايي

استفاده صرفاً از مسير ويژه دوچرخه‌سواري و يا خطي از سواره‌رو که به عبور دوچرخه‌سواران اختصاص يافته

امروزه دوچرخه‌سواري به‌عنوان يك شيوه حمل‌ونقل درون‌شهري از وجهه اجتماعي بسيار پائيني برخوردار است و دوچرخه‌سوار در مقابل راننده وسيله‌نقليه موتوري به نوعي احساس حقارت مي‌كند. زدودن اين باورهاي نادرست از افكار عمومي مستلزم يك تلاش تبليغاتي وسيع است.

راهبردهاي تشويق:

كاهش سفرهاي كاري موتوري

اصلاح قيمت‌ها در جهت افزايش هزينه‌هاي استفاده از اتومبيل

اصلاح سياست‌هاي كاربري زمين بنحوي كه مراكز اشتغال به مراكز سكونت نزديكتر شده و مدارس، پارك‌ها و مراكز خدمات عمومي در محدوده دسترسي پياده و دوچرخه قرار بگيرند

آرام‌‌‌سازي ترافيك

بهبود تسهيلات ترافيكي پياده و دوچرخه، بهسازي مسيرهاي دوچرخه و افزايش امنيت و حفاظت پاركينگ‌هاي دوچرخه در مقابل عوامل جوي

اجراي برنامه‌هاي تشويقي و آموزش ايمني

تركيب شيوه‌هاي حمل‌ونقل عمومي و غيرموتوري با يكديگر

كاهش يارانه پاركينگ به‌منظور كاهش سفرهاي موتوري

 

معاونت حمل ونقل و ترافيک شهرداري تهران

شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك تهران