دوچرخه سواری

استفاده از دوچرخه براي حمل و نقل رايج ترين مورد استفاده از اين وسيله در جهان و دومين روش از نظر رواج بين مردم بعد از پياده روي است. استفاده از دوچرخه در حمل ونقل يکي از روشهايي است که سالهاست در بسياري از کشورهايي که با مشکلات جمعيتي، ترافيک، آلودگي هوا و محيط زيست روبرو هستند در حال اجراست.

بهبود سلامت بدن و کاهش خطر حملات قلبي و مرگ و مير ناشي از آن که اولين عامل مرگ و مير در آمريکاست از جمله مزاياي استفاده از دوچرخه است. اين روش همچنين در کاهش خطر ابتلا به بعضي سرطانها و کاهش ميزان چاقي موثر است.

به طور تخميني تنها در شهر پکن در چين 4 ميليون دوچرخه مورد استفاده است و در سالهاي دهه 1980 تخمين زده مي شد که حدود 500 ميليون نفر در چين از دوچرخه براي حمل و نقل استفاده مي کنند. در بندر شانگهاي چين هم دوچرخه مهمترين وسيله حمل و نقل است. در سال 2000 به طور تخميني در ژاپن 80 ميليون دوچرخه مورد استفاده بوده که 17 درصد سفرهاي داخل شهري به محل کار يا سکونت را تشکيل مي دادند.

در غرب تلفيق استفاده از دوچرخه و ساير سيستمهاي حمل ونقل بسيار رايج است به طوريکه عده زيادي براي رسيدن به ايستگاههاي مترو يا اتوبوس از دوچرخه استفاده کرده و با رسيدن به اين ايستگاهها سفر را با وسايل ديگر ادامه مي دهند.

روش تلفيقي معمولا در شهرهايي رواج بيشتري دارد که ساختار شهري آن اجازه استفاده طولاني از دوچرخه را نمي دهد. در اين موارد پستي و بلنديهاي زياد در شهرها گستردگي بيش از حد آنها و طولاني بودن فواصل رفت و آمد از عوامل مهم تلفيق دوچرخه و ساير وسايل نقليه بوده است. استفاده از دوچرخه يکي از بهترين روشهاي تلفيق با ساير وسايل حمل و نقل است، براي مثال در هلند و دانمارک حجم زيادي از سفرهاي ريلي شهري با استفاده از دوچرخه آغاز مي شود. اما تلفيق اين سيستمها در ژاپن يکي از موفقترين نمونه هاست جائيکه ساختار شهرها باعث استفاده زياد از دوچرخه در سفرهاي شهري بوده که تا به امروز نيز ادامه يافته است.

مشکل دزدي دوچرخه ها در اينگونه سفرها از مشکلات و موانع عمده استفاده از دوچرخه در حمل و نقل بود که با احداث پارکينگهاي ويژه و تدابير ديگري اين مشکل توسط کشورهاي پيشرو در اين امر حل شد که در فرانسه، هلند و آلمان حل اين مشکل با ثبت رسمي همه دوچرخه ها به نام صاحبان آنها بود. در ژاپن به طور روزانه حدود 3 ميليون دوچرخه در ايستگاههاي مترو پارک مي کنند که 5 برابر ميزان موجود در سال 1975 و چندين برابر ميزان استفاده از ماشين در حمل ونقل است. اين ميزان در هلند بين 23 تا 44 درصد در شهرهاي مختلف است در حاليکه 5 تا 12 درصد هلنديها نيز بعد از رسيدن قطار به مقصد از دوچرخه ديگري براي رسيدن به مقصد نهايي استفاده مي کنندکه در ايستگاه مقصد پارک شده است.

در دانمارک نيز 25 تا 30 درصد مسافران از همين روش استفاده مي کنند. استفاده از روچرخه در سفرهاي شهري در اروپا در دهه هاي 1980 و 1990 با رشد زيادي به ويژه در آلمان روبرو شد. در ژاپن رايج شدن اين روش منجر به تصويب قانوني براي احداث پارکينگ دوچرخه در نزديکي ايستگاههاي مترو در سال 1973 شد. کانادا نيز کشور ديگري است که استفاده از دوچرخه در آن رايج است.