امروزه علم پزشکی ثابت کرده است که استرس های روزمره عاملی در بروز و تشدید بسیاری بیماریهای روحی و روانی، عصبی، قلبی، عروقی ، گوارشی و غیره هستند.
برخی تنگناها در زندگی خود به خود برای فرد استرس زاست و سبب بروز نشتهای عصبی و فشارهای روحی و روانی در افراد جامعه می شود که به آن استرس می گوییم. امروزه علم پزشکی ثابت کرده است که استرسهای روزمره عاملی در بروز و تشدید بسیاری بیماریهای روحی و روانی، عصبی، قلبی، عروقی ، گوارشی و غیره هستند.
دانش آموزان و دانشجویان پیش از آزمون و هنگام آن ، ورزشکاران پیش از مسابقات ، مسئولان و مدیران ، جراحان و خلبانها، به دلیل احساس مسئولیت نسبت به مردم و کارمندان و فرزندان و بیمارانشان، همه و همه از مواردی هستند که از حداکثر استرس برخوردارند.

در جریان استرس هورمونهایی همچون کورتیزول، سروتونین، آدرنالین ، نورآدرنالین، هیستامین ….از بدن ترشح می شوند که این هورمونها در واقع برای دفاع و جبران فشار روحی وارده از بدن(مغز، فوق کلیه و…) ترشح می شوند تا به بدن آسیب چندانی نرسد.
در مواردی چون ترس و فرار و جنگیدن و موارد مشابه در اثر ترشح هورمونهای فوق و انبساط عروق محیطی و پر خونی رگها به ویژه صورت و قرمز شدن صورت در موارد ترس و هیجانات و خجالت کشیدن،استرس را می توان بهتر فهمید.

نقش هورمونها و اعصاب به حدی است که گاهی سبب بروز بیماریهای مختلف و مرگ افراد می شود مثلاً می گویند فردی به دلیل یک مشکل مادی و یا خانوادگی و یا خبر بد دچار مرگ آنی شده است و یا مبتلا به سکته قلبی و مغزی شده است و همچنین نقش استرس در ازدیاد فشار خون افراد و یا زخمهای معده و اثنی عشر و همچنین دردهای دیسک کمر و سیاتیک و سایر اعصاب محیطی مرکزی و یا ریزش مو بسیار مهم است و هر فردی طی روز یا هفته دچار درجاتی از عوارض استرس بر بدن خون می شود. تیپ شخصیتی هر فرد نیز در ایجاد استرس مهم است. مثلاً افراد با تیپ A که دارای مشخصاتی در زیر گروه اضطراب دارند بیشتر مبتلا به استرس می شوند اما در تیپ B میزان استرس کمتر است. در نتیجه برای اینکه بر استرس غلبه کنیم و دچار عوارض استرس نشویم داشتن روحیه ای بشاش و نیکو همراه با مهربانی با افراد خانواده و اجتماع و رضایت قلبی از زندگی و داشتن هدفی بشر دوستانه و زندگی سالم و به دور از نابسامانیهای اجتماعی و همچنین رعایت تغذیه و ورزش مناسب کاملاً ضرورت دارد.

دکتر لطفعلی پورکاظمی- رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی

.منبع: http://www.cfi.ir