به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری به مناسبت هفته دولت چهاردهمین دوره تور دوچرخه سواری کندوان با جایزه بیست میلیون ریالی در روز جمعه مورخ هشتم شهریور ماه ساعت 10:30 در دو مرحله از مسیر میدان ساعت شهر تبریز به طرف ارتش جنوبی – خیابان آزادی – نصف راه – میدان راه آهن – شهر جدید سهند ادامه می یابدو مرحله دوم از شهر اسکو تا روستای تاریخی کندوان برگزار خواهد شد.

منبع: http://www.cfi.ir