براساس آخرین رده بندی اتحادیه جهانی دوچرخه سواری در سال 2011 ، ایران در سه رده بندی انفرادی ، تیمی و ملی همچنان در صدر آسیا قرار دارد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، در رده بندی انفرادی ، مهدی سهرابی از تیم پتروشیمی تبریز با 327 امتیاز همچنان عنوان نخستین مرد دوچرخه سواری آسیا را در اختیار دارد. دراین رده بندی “مرادجان هالموراتف” از ازبکستان با 239 امتیاز و امیر زرگری از تیم دانشگاه آزاد با 218 امتیاز رده های دوم و سوم را از آن خود کردند.

در رده بندی ملی هم تیم ایران با 427/1 امتیاز همچنان در صدر جدول رده بندی قرار دارد. در این رده بندی تیم های ژاپن و ازبکستان به ترتیب با 012/1 امتیاز و 447 امتیاز رده های دوم و سوم را در اختیار دارند.

در رده بندی تیم های باشگاهی ، تیم پتروشیمی تبریز با 174/1 امتیاز همچنان در صدر جدول رده بندی تیم های آسیا قرار دارد ، دانشگاه آزاد با 663 امتیاز رده دوم را در اختیار گرفت و تیم Giant Kenda Cycling” Team ” با 67/594 امتیاز رده سوم را کسب کرد. همچنین در این رده بندی تیم سورن تبریز با 124 امتیاز رده بیست و یکم و تیم و ولیعصر کرمان 74 امتیاز رده بیست و سوم را بدست آوردند.