معاون عمراني استاندار تهران گفت: دوچرخه و موتورسيكلت برقي به ناوگان حمل و نقل عمومي تهران اضافه مي‌شود.

محمدرضا محمودي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس، درباره ورود موتورسيكلت‌ و دوچرخه‌هاي برقي به ناوگان حمل و نقل عمومي اظهار داشت: موتورسيكلت‌ها و دوچرخه‌هاي برقي قابليت استفاده در شهر تهران را به عنوان يكي از وسايل حمل و نقل عمومي دارند و بايد به سبد حمل و نقل استان تهران اضافه شود.

وي ادامه داد: جايگاه‌هاي ايستگاه‌هاي شارژ موتورسيكلت‌ها و دوچرخه‌هاي برقي در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مصوب مي‌شوند.

محمودي بيان داشت: ادارات دولتي موظفند براي كارمنداني كه موتورسيكلت و دوچرخه برقي تهيه كرده‌اند ايستگاه‌هاي شارژ در نظر بگيرند.

معاون عمراني استاندار تهران افزود: چون قيمت موتورسيكلت‌هاي برقي دو برابر ديگر موتورسيكلت‌ها است به شوراي عالي ترافيك پيشنهاد داده‌ايم كه در ماليات كارخانجات و واردات موتورسيكلت‌هاي برقي تجديدنظر شود و يا مبلغ ماليات به حداقل برسد.

وي درباره معاينه فني موتورسيكلت‌ها بيان داشت: در اين خصوص جلسه‌اي در استانداري تهران برگزار خواهد شد و نسبت به برچسب معاينه‌ فني موتورسيكلت‌‌ها تصميم‌گيري مي‌شود.

محمودي افزود: در اين جلسه مصوب شد در جلوي موتورسيكلت‌ها نيز پلاك نصب شود تا پليس كنترل بيشتري داشته باشد.