کشور انگلیس طی دو برنامه اجرایی حدود 350 میلیون دلار جهت توسعه  زیرساخت مسیر دوچرخه دانش آموزان به مدرسه هزینه کرده است . همچنین دولت انگلیس 1.3 میلیارد دلار در 16 شهر این کشور جهت زیر ساختارهای دوچرخه سواری هزینه می کند , که میخواهد آمار دوچرخه سواری در این شهر ها را به 20 درصد تا سال 2012 برساند .

منبع : http://www.infrastructureaustralia.gov.au/publications/files/Cycling_Infrastructure_Background_Paper_16Mar09_WEB.pdf