این دوچرخه هفت نفره است که یک نفر فرمان را میگیرد و بقیه پا می زنند . همانطور که در تصویر دیده می شود نحوه چیدمان صندلی ها همانند میز کنفرانس می باشد به همین علت نام دوچرخه کنفرانس (conference bike) را برای آن انتخاب نموده اند .

Conference bike